Vad är Trygghetsgarantin?

Villagarantis serviceavtal gör det enklare och billigare för dig som villaägare att underhålla ditt tak. Serviceavtalet är ett abonnemang för byggtjänster där du som kund har hantverkare och besiktningsmän tillgängliga året runt. Alla arbetsmoment samt allt material ingår i månadskostnaden. Du som villaägare undviker därför höga kostnader i samband med underhåll och reparationer. Processen vid utförande av arbeten blir också enklare med färre steg då du som villaägare undviker att gå igenom den vanliga processen bestående av att hitta seriösa hantverkare, boka in en tid, ta in offerter och samtidigt riskera att priset stiger under arbetets gång.

Taket är ett av ditt hus viktigaste delar och även den del som utsätts för mest slitage och påfrestningar. Det skyddar året runt mot regn, snö, vind och sol. Livslängden på taket varierar beroende på typ av tak och konstruktion. På samma sätt som en bil behöver servas och repareras behöver ditt tak kontinuerligt underhåll för att nå sin potentiella livslängd.

Vi arbetar förebyggande genom att besiktiga taket och därefter inhandla material innan skadan har skett för att skyndsamt kunna agera. Takserviceavtalet är till för att i förebyggande syfte hindra mer omfattande skador på taket. Takserviceavtalet täcker även akuta skador på taket, som till exempel vattenläckage.

De flesta äldre taken har en eller flera skador i varierande omfattning till följd av slitage. Många av dessa skador kan vara svåra att upptäcka på grund av brist på kunskap samt dålig framkomlighet på vinden. Det är först när skadorna blir allvarliga som det blir synligt; att det rinner in vatten i huset eller att delar av taket blåser av till exempel. Hos dig som kund ligger ansvaret att informera om synliga skador, som påverkar takets funktion vid tecknande av serviceavtalet. Dolda äldre skador som orsakats av slitage skyddas av serviceavtalet från teckningsdatum.

Så går det till

villagaranti

När ni har tecknat trygghetsgarantin så får ni tillgång till våra besiktningsmän och hantverkare.

villagaranti2

Om ni vill ha en besiktning eller har en skada på taket kontaktar ni oss. Om skadan är akut så ringer ni våra hantverkare på direktnumret ni fått i välkomstbrevet.

villagaranti1

Vi skickar ut ett team som besiktigar taket och åtgärdar de problem som upptäcks.

Vad ingår?

Specialistrådgivning

resor

Resor

forbesiktning

Förbesiktning

material

Material

arbete

Arbete

Kom igång

9

Teckna på hemsidan

Dokument

Trygghetsgarantin omfattar alla delar av yttertaket. Trygghetsgarantin gäller från teckningsdagen och 1 år framåt. För att trygghetsgarantin ska gälla ska kunden ha en befintlig villaförsäkring. Förköpsinformation och villkor finner ni till höger.

© Copyright - Villagaranti